Medycyna, zdrowie

Jak większość mieszkańców miast dobrze wie, miejskie środowisko stwarza zarówno problemy, jak i możliwości. Jeżeli chodzi o ptaki, czy telomery mogą nam wskazać, w którym kierunku przechyla się szala?
Wszechobecna ochrona zdrowia to podejście, które ma rozwiązać problemy nadwyrężonych usług zdrowotnych za pomocą strategii profilaktycznych opartych na dowodach. Zwiększona dostępność osobistych urządzeń monitorujących ma pomóc w ożywieniu tych działań.
Postępy w sposobach wizualizacji struktur atomowych komórek zostały uhonorowane w 2017 r. Nagrodą Nobla w dziedzinie chemii. Te coraz sprawniejsze metody rzucają światło na to, jak jesteśmy zbudowani. Zastosowanie mikroskopii superrozdzielczej ujawnia aspekty wzajemnych powiązań genów z mechanizmami, które je kontrolują.
Naukowcy odkryli poważne wady w ochronie danych osobowych przez coraz popularniejsze urządzenia do noszenia na ciele, które zagrażają ich wiarygodności.
Zważywszy na fakt, że objawy choroby Alzheimera są niezwykle zróżnicowane, przejawiając się zazwyczaj w zachowaniu i działaniach pacjentów, wdrożenie skutecznego leczenia w odpowiednim czasie okazuje się trudne. Finansowany ze środków UE projekt wniósł wkład w uchwycenie obrazów, które pokazują zmiany zachodzące w mózgu dotkniętym chorobą Alzheimera w różnym wieku, dając nadzieję na przyszłą diagnostykę i leczenie.
Wyniki nowych badań pokazują, że pozytywny nastrój może podnosić skuteczność szczepionek, takich jak ta przeciw grypie.
Według szacunków około 100 milionów kotów domowych żyje w Europie i całkiem możliwe, że są najpopularniejszym zwierzęciem do towarzystwa. Jednak mimo wyraźnej zachęty do optymalizowania dobrostanu zarówno naszych kocich przyjaciół, jak i nas samych, o dziwo przeprowadzono niewiele badań nad ich wczesną socjalizacją – do tej pory.
Jeżeli ta melodia przyszła ci właśnie ci do głowy i jeżeli masz pojęcie o nutach, to możesz być w stanie urzeczywistnić ją za pomocą myśli – grupa naukowców opracowała nową aplikację z użyciem interfejsu mózg-komputer (BCI).
Wolne oscylacje, związane z brakiem świadomości i konsolidacją pamięci, wzbudzają w czasie głębokiego snu fale aktywności w korze mózgu. Finansowani ze środków UE naukowcy, którzy analizują, jakim przemianom wraz z wiekiem podlegają fale wolne w czasie snu, ujawnili teraz anomalie tej aktywności u myszy wykazujących objawy przypominające chorobę Alzheimera.
Nagroda Nobla w dziedzinie fizjologii lub medycyny przyznana została w 2017 r. trzem naukowcom za dokonane przez nich odkrycia dotyczące mechanizmów molekularnych, które sterują rytmem okołodobowym.
Technologie cyfrowe nigdy dotąd jeszcze nie przechodziły ewolucji w tak niewiarygodnym tempie. Jednak nadal nie obejmują wszystkich. Na przykład osoby słabowidzące są całkowicie wykluczone z użytkowania urządzeń z ekranami dotykowymi. Finansowane ze środków UE konsorcjum opracowało więc system BlindPAD, aby wykorzystywać i wzmacniać ich pozostałe zmysły.
Nie tak dawno temu panowało przekonanie, że mikroskopy nie pozwalają zobaczyć obrazów poniżej 200 nanometrów. Stosunkowo młoda gałąź nanoskopii poddaje to przekonanie w wątpliwość, a szlak przeciera finansowany ze środków UE projekt NANOSCOPY.
Acanthamoeba keratitis (AK) to stosunkowo mało znana choroba, która statystycznie trapi mniej niż 0,1 obywatela UE na 10 000. Niemniej dane wskazują, że zachorowalność na nią rośnie. Chociaż rynek jest zbyt mały dla przedsiębiorstw farmaceutycznych, finansowane ze środków UE konsorcjum z powodzeniem przeprowadziło fazę I badań klinicznych nad PHMB jako metodą leczenia AK, potencjalnie zapobiegającą trwałemu upośledzeniu wzroku lub ślepocie.
Wiadomo, że cały szereg mikroorganizmów, które występują na terenie gospodarstw rolnych, chroni dzieci przed astmą i alergiami. Immunolodzy odkryli teraz, że same zwierzęta gospodarskie także zapewniają ochronę przez zapaleniem tkanki płucnej, co otwiera drogę ku nowym terapiom.
Czujniki dotykowe, łączność i sprawna telekomunikacja to niektóre z czynników umożliwiających wdrażanie medycznych systemów telerobotycznych. Możliwości techniczne pojawiają się w samą porę zważywszy na presję wywieraną na opiekę zdrowotną przez demografię i trudności, z jakimi mogą borykać się chorzy z obszarów oddalonych z umówieniem się na konsultacje ze specjalistą.
Komórki B i T pełnią zasadniczą rolę w naszych układach immunologicznych. Wytwarzane odpowiednio w śledzionie i grasicy, białka receptorowe na powierzchniach komórek rozpoznają patogeny i reagują na nie. Istota naszych mechanizmów obronnych nie została jeszcze całkowicie poznana, ale wspomagane ze środków UE badania są pomocne w odkrywaniu pewnych niespodzianek.
Wyniki nowych badań pokazują, że wykorzystywanie bodźców muzycznych w uczeniu się wykonywania zadań ruchowych przyczynia się do znacznego rozwoju ważnej części mózgu.
Jeżeli się skaleczysz albo naderwiesz mięsień, to z czasem, na szczęście, wydobrzejesz. Teraz naukowcy z belgijskiego uniwersytetu wyposażyli w tego typu zdolności samonaprawcze również miękkie roboty.
Brak formalnego ogniwa między strukturą sieci neuronalnej a jej wyłaniającą się funkcją utrudniał nam zrozumienie tego, w jaki sposób mózg przetwarza informacje. Odkrycie ram matematycznych opisujących wyłaniające się zachowanie sieci w kontekście jej podstawowej struktury przybliża nas do tego o krok.
Jeżeli wiedza, że mózg człowieka jest w stanie tworzyć nowe komórki w wieku dorosłym ma pomóc w walce z chorobami neurodegeneracyjnymi, musimy lepiej poznać mechanizmy leżące u podstaw tego procesu. W tym celu nowe badania, korzystające z osiągnięć projektu finansowanego ze środków UE, rzucają więcej światła na rolę odgrywaną przez białko APP w neuroplastyczności.
Naukowcy, których prace są częściowo wspierane w ramach finansowanego ze środków UE projektu RE-AGEING, proponują badania prognozowe populacji zachęcające społeczeństwa do odrzucenia przestarzałych miar starzenia się i zastąpienia ich kategoriami odpowiadającymi temu, jak obecnie żyjemy.
Niedawny komunikat, że amerykańsko-południowokoreański zespół z powodzeniem zmodyfikował w embrionach wywołujące chorobę DNA, został powszechnie uznany za kamień milowy na drodze ku długo obiecywanej rewolucji genetycznej w medycynie. Niemniej wraz z uznaniem dla tego osiągnięcia pojawiła się jakże znana już mieszanka głosów utopijnych i dystopijnych. Ale czy głosy te nie zagłuszają umiarkowanego znaczenia postępu?
Jak początkowo niebolesne formy raka stają się złośliwe? W poszukiwaniu odpowiedzi na to nie nowe pytanie partnerzy projektu finansowanego ze środków UE badali wzrost i klonalną ewolucję przewlekłej białaczki limfocytowej (CLL), nowotworu krwi i szpiku kostnego, który najczęściej zaczyna się bezobjawowo, ale z czasem może zezłośliwieć.
Reakcja pacjenta na leczenie – zwłaszcza to spersonalizowane – może być bardzo trudna do przewidzenia. W celu rozwiązania tego problemu partnerzy projektu CHEMOS pracują nad nową metodą przesiewania reakcji tysięcy pojedynczych komórek z niewielkich próbek krwi.
Naukowcy, których prace były częściowo wspierane przez finansowany ze środków UE projekt NEUROMICS, opracowali nową miarę progresji choroby Huntingtona, która może pomóc w spowalnianiu postępów tej choroby oraz w lepszym ukierunkowywaniu przyszłych terapii.
Następne
Kanał RSS dla tej listy



Przegląd uczelni
w Polsce