Wybór trybu życia może wpływać na sposób przechowywania informacji przez mózg

Naukowcy zmapowali mózgi ponad 800 osób i na tej podstawie znaleźli dodatnie powiązania między zachowaniem a wykonywaniem swoich funkcji przez pamięć krótkotrwałą.

Zespół naukowców przeprowadził pierwsze badania, aby ustalić zależność między pamięcią krótkotrwałą a zdrowiem fizycznym i wyborem trybu życia.

Pamięć krótkotrwała to zdolność do przechowywania, aktualizowania i wykorzystywania informacji istotnych dla określonego celu. To główna koncepcja w dziedzinie neuronauki poznawczej, która zajmuje się mechanizmami aktywnego utrzymywania informacji i kontroli poznawczej leżącymi u podstaw znacznej części złożonych zachowań.

Wspomaga ona inne zdolności poznawcze wyższego rzędu, takie jak inteligencja płynna – zdolność do wnioskowania i rozwiązywania nowych problemów, niezależnie od wcześniej nabytej wiedzy – uczenie się, rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji oraz operacji umysłowych niższego rzędu.

Wnioski konsorcjum naukowców z krajów UE i krajów partnerskich, oparły się na monitorowaniu aktywności mózgu ponad 800 osób w czasie wykonywania określonego zadania z zamiarem sporządzenia mapy pamięci krótkotrwałej. Następnie użyto metody statystycznej, tzw. rzadkiej korelacji statystycznej, aby zbadać powiązania między mapą a 116 miarami zdolności poznawczej, zdrowia fizycznego i psychicznego, osobowości i wyborem trybu życia.

Wyniki badań ukazały się w czasopiśmie »Molecular Psychology«. W artykule autorzy zauważają, że „inteligencja płynna ma najściślejszą korelację dodatnią z fenotypami neuroobrazowania funkcji pamięci krótkotrwałej”. Ustalenia pogłębiają wiedzę na temat interakcji inteligencji płynnej i pamięci krótkotrwałej. Wyniki pokazują, że nawet po uwzględnieniu wielu innych zmiennych, utrzymuje się ścisła korelacja inteligencji płynnej z integralnością funkcjonalną sieci pamięci krótkotrwałej, co sugeruje, że te dwa konstrukty poznawcze są wspomagane przez wspólne mechanizmy poznawcze.

Naukowcy doszukali się dodatnich zależności między pamięcią krótkotrwałą a wyższą wytrzymałością fizyczną i lepszą funkcją poznawczą. Zauważyli odwrotną zależność między mniej pożądanymi czynnikami, takimi jak wyższy wskaźnik masy ciała i wybór trybu życia, w tym regularne palenie tytoniu i nadmierne spożycie alkoholu.

Ustalenia podkreślają także wagę behawioralnych czynników zdrowotnych w badaniach pamięci krótkotrwałej opartych na neuroobrazowaniu. Wyznaczają ramy interwencji spersonalizowanych i ogólnych w odniesieniu do zdrowia psychicznego opartych na danych neuronaukowych.

Badania otrzymały dofinansowanie ze środków UE w ramach projektu IMAGEMEND (IMAging GEnetics for MENtal Disorders), który jest szeroko zakrojonym przedsięwzięciem koncentrującym się na schizofrenii, zaburzeniu afektywnym dwubiegunowym i zespole nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi. Zaburzenia psychiczne są w Europie główną przyczyną niepełnosprawności, absencji w pracy i wcześniejszego przechodzenia na emeryturę. Partnerzy projektu zebrali największy w Europie zestaw danych, łącząc neuroobrazowanie oraz informacje genetyczne, środowiskowe, poznawcze i kliniczne dotyczące około 13 000 uczestników, aby zidentyfikować najistotniejsze ze względu na terapię cechy charakterystyczne pacjentów. Mają zamiar także opracować biomarkery i zasady podejmowania decyzji, które przełożą się na zautomatyzowaną diagnostykę obrazową i testy predykcyjne przystosowane do dystrybucji w całej Europie w standardowych warunkach klinicznych.

Więcej informacji:
witryna projektu
strona projektu w serwisie CORDIS

data ostatniej modyfikacji: 2018-01-10 17:15:02
KomentarzeINFORMACJE, OGŁOSZENIA

Przegląd uczelni
wseit_boks.gif
WSEiTszczecin_220.jpg
SGGW_BANER_220x300px_1.jpg
 
Polityka Prywatności