Jak wirus przedostaje się do komórki

Wyjaśnienie, w jaki sposób wirusy różnego typu przedostają się w głąb komórki, stanowi klucz do opracowania strategii przeciwwirusowych.

Zakażenia wirusowe są bowiem częstą przyczyną chorób i śmierci. Niedawna epidemia zespołu ostrej niewydolności oddechowej oraz nieustanne zagrożenie pandemią grypy są dowodem na to, że każdy wirus może potencjalnie przemienić się w groźny patogen. By móc zwalczać tego typu infekcje, musimy zrozumieć, jak przebiega penetracja komórki przez wirus i jego rozprzestrzenianie się w organizmie.


W finansowanym przez UE projekcie "Molecular mechanisms of cell entry of enveloped viruses" (VIRUS ENTRY) skupiono się na systematycznym i obszernym badaniu elementów składowych wirusa, które odpowiadają za interakcję między wirusem a komórką. Konsorcjum projektu, przy pomocy multidyscyplinarnych technologii i narzędzi, rozłożyło na czynniki pierwsze interakcję wirus-komórka, a następnie dokonało wizualizacji penetracji komórki przez wirus i jego ruchów w jej wnętrzu.


Poczyniono ważne obserwacje dotyczące czynników po stronie komórki gospodarza sprzyjających penetracji i syntezie wirusa z błoną komórkową. Zdefiniowano także warunki pomyślnej penetracji komórki, które bez wątpienia okażą się pomocne w projektowaniu strategii antywirusowych. Naukowcy prześledzili również przebieg wiązania glikoproteiny hemaglutyniny wirusa grypy i jej receptora, wyjaśniając w ten sposób dynamikę tej interakcji pod kątem przenoszenia wirusa.


W przypadku wirusów otoczkowych, jak np. HIV, konsorcjum zaobserwowało występowanie na otoczce kilku białek o spiczastym kształcie, które ułatwiają syntezę wirusa z błoną komórkową. Strategie hamujące tę syntezę, a tym samym zakażenie wirusowe, oferują nowe spojrzenie na terapię. Innym, równie uzasadnionym podejściem w walce z wirusami jest ingerencja w proces prawidłowego fałdowania się białek wirusa o spiczastym kształcie.


Zespół VIRUS ENTRY stworzył także immunoliposomy ze zdolnością wiązania wirusopodobnych cząstek HIV-1. Fagocytoza tych cząstek przez makrofagi stanowi interesującą metodę skutecznej likwidacji HIV-1 i innych wirusów.


Zespół projektu VIRUS ENTRY nie tylko dostarczył mechanicznego spojrzenia na proces penetracji komórki przez wirus podczas zakażenia, ale także zaproponował innowacyjne metody hamowania penetracji lub zwalczania stwierdzonych infekcji.

data ostatniej modyfikacji: 2015-04-28 15:43:58
Komentarze


 
Polityka Prywatności