studentnews.pl
Błaszkowski Czesław, Gabinet Lekarski
ul. Starozamkowa 18a
64-100 Leszno
tel. 655291083,