studentnews.pl
AKMED - Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej - S.C.
Ogrodowa 11B, 73-260 Pełczyce
tel. 768-50-11