studentnews.pl
Centrum Alergologii
Bogusławskiego 16, 60-214 Poznań
tel. 866-04-30