studentnews.pl
Centrum Wczesnej Diagnostyki i Leczenia Nowotworów Przewodu Pokarmowego
Królewiecka 146, 82-300 Elbląg
tel. 234 56 12