studentnews.pl
Niepubliczny Zaklad Opieki Zdrowotnej Centrum Zdrowia Psychicznego
Traugutta 9, 81-384 Gdynia
tel. 621-61-43