studentnews.pl
Centralne Laboratorium
Skłodowskiej 15, 16-200 Dąbrowa Białostocka
tel. 71-21-024