studentnews.pl
Dział Diagnostyki Obrazowej
Szpitalna 56, 09-300 Żuromin
tel. 657-22-01