studentnews.pl
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa MSWiA
Wołoska 137, 02-507 Warszawa
tel.