studentnews.pl
Centrum Wielospecjalistycznej Opieki Medycznej
Leszczyńskiej 20, 93-347 Łódź
tel. 645-77-77