studentnews.pl
Dział Diagnostyki Laboratoryjnej
Warszawska 2, 52-114 Wrocław
tel. 3428631