studentnews.pl
Dział Diagnostyki
Batorego 4, 58-300 Wałbrzych
tel. 88-71-775