studentnews.pl
Centrum Chirurgii i Urologii Dziecięcej z Pracownią Moczenia i Zaburzeń Oddawania Moczu
Łazienna 30, 87-100 Toruń
tel. 621-12-46