studentnews.pl
Bydgoskiego Centrum Diabetologii i Endokrynologii
K.K.Baczyńskiego 17, 85-822 Bydgoszcz
tel. 372-79-05